We're a Creative Agency.

Over MediaGuyz

MediaGuyz is een toonaangevend mediabureau. dat zich richt op reclamecampagnes voor de niet-Westerse markt. Wij zijn echter meer dan alleen een mediabureau. Wij leggen ons toe op de creatie, productie en exploitatie van reclamecampagnes. Ook voor advies en marketingstrategieën kunt u bij ons terecht.

Wat we doen

Door ons aanstekelijke enthousiasme te combineren met een analytische blik weten wij nieuwe kansen te zien en te benutten. Zo komen onze reclamecampagnes altijd op het juiste moment bij de kijker in beeld. Daar draait het om. Voordat dit mogelijk is, zetten wij samen met u de juiste marketingstrategie en planning uit. Wij regelen de inkoop van alle soorten media, denk aan televisie, radio, print, online, mobile marketing en eventsponsoring. MediaGuyz heeft een breed netwerk van creatieve partners. Hierdoor kunnen wij vanaf de ontwikkeling tot de productie (inter)nationale TV commercials verzorgen. Wij werken samen met onafhankelijke creatieve partners en gespecialiseerde productiebedrijven. MediaGuyz treed op als producent, begeleidt op inhoud en zorgt dat de kwaliteit gewaarborgd is binnen de gestelde deadline.

Direct resultaat

Voor adverteerders is direct resultaat op de korte termijn steeds belangrijker. Net als u willen wij ook na het inzetten van een reclamecampagne direct resultaat zien. De marketingstrategieën van MediaGuyz sluiten aan bij deze ‘direct response’ benadering.

Transparant. Maar dan wel duidelijk

Wij doen alles op all-in basis: strategie, inkoop, creatie, monitoring én financiële afhandeling. Bespreking tussendoor of telefonisch overleg? Anytime. We brengen het gewoon niet in rekening. Daarmee doen wij onszelf echt niet tekort, hoor. Ons verdienmodel zit ‘m in de afspraken die wij vooraf met u overeenkomen. Op basis van een vast percentage of een fixed fee. Dat is ónze versie van transparant. Geen bijkomende kosten, geen uurtje-factuurtje. U weet precies waar u aan toe bent.

Samenwerking

Aanvulling op marketingteams

Wij geloven dat een campagne of communicatiestrategie alleen met succes uitgevoerd kan worden door een goede samenwerking tussen partners. Daarbij zien wij ons als de perfecte aanvulling op uw marketingteam. Wij vergroten de capaciteit van uw marketingteam, door onze productie te combineren met uw deskundigheid. Doeltreffende campagnes kunnen door onze jarenlange ervaring in snel tempo uitgevoerd worden. Op dit moment telt Nederland meer dan 6 miljoen inwoners met een niet-Nederlandse afkomst. MediaGuyz zet in op het vergroten van de zichtbaarheid van uw merk dat gericht is op deze doelgroep.

Wij versterken het imago en de naamsbekendheid door nauw met u als partner samen te werken.

Meer dan alleen vertalen

Het geschikt maken van een nationale reclamecampagne voor de Europese markt of andersom is meer dan het vertalen van tekst alleen. MediaGuyz kent de internationale gebruiken en verwachtingen van consumenten. Door onze kennis en ervaring weten wij de juiste boodschap over te brengen. Daarbij zetten wij een mediastrategie uit, die gebaseerd is op realistische doelstellingen. Doelstellingen die meetbaar zijn met resultaat die aan de media-inzet zijn toe te wijzen.

MediaGuyz

MediaGuyz is een toonaangevend mediabureau dat zich richt op reclamecampagnes voor de etnische bevolkingsgroepen. Wij zijn echter meer dan alleen een mediabureau. Wij leggen ons toe op de creatie, productie en exploitatie van reclamecampagnes.